Call us
Free Support : 02-7037-395

บริษัท ไทยมังกร พลาสติก อุตสาหกรรม จำกัด

       ตั้งอยู่บริเวณเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เราเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรเกี่ยวกับพลาสติกทุกชนิด เช่น เครื่องหลอมเม็ดพลาสติก, เครื่องเป่าถุง, เครื่องฉีดขึ้นรูป, เครื่องเป่าขวด, เครื่องโม่พลาสติก และอื่นๆ อีกทั้งเรายังเป็นบริษัทที่มีความชำนาญทางด้านเครื่องจักรพลาสติกมานานกว่า 20 ปี เครื่องจักรทุกเครื่องล้วนเป็นเครื่องจักรที่มีคุณภาพดี มีประสิทธิภาพสูงในการทำงาน ราคาย่อมเยาว์ ได้รับรองคุณภาพจาก CE และเรายังมีช่างผู้เชี่ยวชาญงานในด้านการบริการหลังการขายให้กับผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจสูงสุด บริษัท ไทยมังกร พลาสติก อุตสาหกรรม จำกัด หวังว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่าน20 ปี แห่งความมุ่งมั่น

ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อให้สภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยดีขึ้น

“เราไทยมังกร จะมุ่งมั่นพัฒนาต่อไปไม่หยุดยั้ง”