สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Feb 2021   24  
2 Feb 2021   72  
3 Feb 2021   211  
4 Feb 2021   22  
5 Feb 2021   46  
6 Feb 2021   25  
7 Feb 2021   12  
8 Feb 2021   44  
9 Feb 2021   37  
10 Feb 2021   7  
11 Feb 2021   41  
12 Feb 2021   59  
13 Feb 2021   58  
14 Feb 2021   61  
15 Feb 2021   72  
16 Feb 2021   62  
17 Feb 2021   59  
18 Feb 2021   40  
19 Feb 2021   51  
20 Feb 2021   39  
21 Feb 2021   24  
22 Feb 2021   35  
23 Feb 2021   50  
24 Feb 2021   70  
25 Feb 2021   31  
26 Feb 2021   25  
27 Feb 2021   54  
28 Feb 2021   46