สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jun 2021   81  
2 Jun 2021   126  
3 Jun 2021   105  
4 Jun 2021   127  
5 Jun 2021   101  
6 Jun 2021   100  
7 Jun 2021   96  
8 Jun 2021   120  
9 Jun 2021   189  
10 Jun 2021   80  
11 Jun 2021   101  
12 Jun 2021   82  
13 Jun 2021   115  
14 Jun 2021   99  
15 Jun 2021   74  
16 Jun 2021   89  
17 Jun 2021   104  
18 Jun 2021   93  
19 Jun 2021   112  
20 Jun 2021   129  
21 Jun 2021   115  
22 Jun 2021   179  
23 Jun 2021   106  
24 Jun 2021   122  
25 Jun 2021   114  
26 Jun 2021   99  
27 Jun 2021   89  
28 Jun 2021   99  
29 Jun 2021   142  
30 Jun 2021   82