ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : 02-7037-395

วิธีการใช้เครื่องพิมพ์ระบบ Flexographic

 

 

เครื่องพิมพ์ระบบ Flexographic รุ่น YT

วิธีการใช้ : เครื่องนี้เหมาะสำหรับการพิมพ์วัสดุบรรจุภัณฑ์ เช่น Polyethylene Polythylene Plastic Bioglass paper และกระดาษม้วน ฯลฯ และยังเป็นเครื่องพิมพ์ที่เหมาะสำหรับการพิมพ์ถุงกระดาษบรรจุอาหาร กระเป๋าซุปเปอร์มาเก็ต กระเป๋าเสื้อและกระเป๋าผ้า ฯลฯ

ตัวแปรหลักทางเทคนิค