สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Apr 2024   251  
2 Apr 2024   252  
3 Apr 2024   172  
4 Apr 2024   219  
5 Apr 2024   206  
6 Apr 2024   195  
7 Apr 2024   413  
8 Apr 2024   272  
9 Apr 2024   409  
10 Apr 2024   183  
11 Apr 2024   248  
12 Apr 2024   240  
13 Apr 2024   190  
14 Apr 2024   248  
15 Apr 2024   306  
16 Apr 2024   293  
17 Apr 2024   248  
18 Apr 2024   208  
19 Apr 2024   377  
20 Apr 2024   291  
21 Apr 2024   406  
22 Apr 2024   574  
23 Apr 2024   654  
24 Apr 2024   516  
25 Apr 2024   248  
26 Apr 2024   219  
27 Apr 2024   168  
28 Apr 2024   315  
29 Apr 2024   368  
30 Apr 2024   300