สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Feb 2024   208  
2 Feb 2024   204  
3 Feb 2024   250  
4 Feb 2024   131  
5 Feb 2024   361  
6 Feb 2024   382  
7 Feb 2024   174  
8 Feb 2024   319  
9 Feb 2024   196  
10 Feb 2024   153  
11 Feb 2024   217  
12 Feb 2024   328  
13 Feb 2024   306  
14 Feb 2024   305  
15 Feb 2024   519  
16 Feb 2024   747  
17 Feb 2024   245  
18 Feb 2024   120  
19 Feb 2024   270  
20 Feb 2024   292  
21 Feb 2024   255  
22 Feb 2024   313  
23 Feb 2024   247  
24 Feb 2024   194  
25 Feb 2024   231  
26 Feb 2024   297  
27 Feb 2024   234  
28 Feb 2024   303  
29 Feb 2024   352