สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jul 2021   104  
2 Jul 2021   238  
3 Jul 2021   93  
4 Jul 2021   84  
5 Jul 2021   97  
6 Jul 2021   114  
7 Jul 2021   104  
8 Jul 2021   88  
9 Jul 2021   560  
10 Jul 2021   78  
11 Jul 2021   110  
12 Jul 2021   69  
13 Jul 2021   77  
14 Jul 2021   84  
15 Jul 2021   66  
16 Jul 2021   81  
17 Jul 2021   103  
18 Jul 2021   76  
19 Jul 2021   76  
20 Jul 2021   118  
21 Jul 2021   107  
22 Jul 2021   117  
23 Jul 2021   83  
24 Jul 2021   85  
25 Jul 2021   80  
26 Jul 2021   110  
27 Jul 2021   155  
28 Jul 2021   82  
29 Jul 2021   95  
30 Jul 2021   173  
31 Jul 2021   92