สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 May 2021   77  
2 May 2021   92  
3 May 2021   101  
4 May 2021   94  
5 May 2021   111  
6 May 2021   92  
7 May 2021   94  
8 May 2021   87  
9 May 2021   98  
10 May 2021   85  
11 May 2021   106  
12 May 2021   95  
13 May 2021   69  
14 May 2021   94  
15 May 2021   124  
16 May 2021   60  
17 May 2021   198  
18 May 2021   130  
19 May 2021   134  
20 May 2021   137  
21 May 2021   125  
22 May 2021   106  
23 May 2021   126  
24 May 2021   129  
25 May 2021   126  
26 May 2021   103  
27 May 2021   106  
28 May 2021   87  
29 May 2021   90  
30 May 2021   91  
31 May 2021   101