สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Apr 2021   74  
2 Apr 2021   126  
3 Apr 2021   63  
4 Apr 2021   69  
5 Apr 2021   101  
6 Apr 2021   259  
7 Apr 2021   168  
8 Apr 2021   99  
9 Apr 2021   69  
10 Apr 2021   64  
11 Apr 2021   65  
12 Apr 2021   223  
13 Apr 2021   69  
14 Apr 2021   67  
15 Apr 2021   101  
16 Apr 2021   91  
17 Apr 2021   75  
18 Apr 2021   75  
19 Apr 2021   89  
20 Apr 2021   90  
21 Apr 2021   115  
22 Apr 2021   94  
23 Apr 2021   104  
24 Apr 2021   77  
25 Apr 2021   70  
26 Apr 2021   111  
27 Apr 2021   167  
28 Apr 2021   65  
29 Apr 2021   69  
30 Apr 2021   113