สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Mar 2021   71  
2 Mar 2021   84  
3 Mar 2021   156  
4 Mar 2021   80  
5 Mar 2021   68  
6 Mar 2021   66  
7 Mar 2021   33  
8 Mar 2021   77  
9 Mar 2021   68  
10 Mar 2021   92  
11 Mar 2021   53  
12 Mar 2021   82  
13 Mar 2021   28  
14 Mar 2021   35  
15 Mar 2021   125  
16 Mar 2021   77  
17 Mar 2021   75  
18 Mar 2021   123  
19 Mar 2021   95  
20 Mar 2021   64  
21 Mar 2021   51  
22 Mar 2021   46  
23 Mar 2021   74  
24 Mar 2021   96  
25 Mar 2021   70  
26 Mar 2021   82  
27 Mar 2021   80  
28 Mar 2021   70  
29 Mar 2021   61  
30 Mar 2021   78  
31 Mar 2021   146