สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jan 2021   23  
2 Jan 2021   21  
3 Jan 2021   26  
4 Jan 2021   30  
5 Jan 2021   68  
6 Jan 2021   26  
7 Jan 2021   15  
8 Jan 2021   19  
9 Jan 2021   6  
10 Jan 2021   7  
11 Jan 2021   20  
12 Jan 2021   5  
13 Jan 2021   14  
14 Jan 2021   15  
15 Jan 2021   14  
16 Jan 2021   24  
17 Jan 2021   16  
18 Jan 2021   19  
19 Jan 2021   46  
20 Jan 2021   31  
21 Jan 2021   27  
22 Jan 2021   23  
23 Jan 2021   21  
24 Jan 2021   23  
25 Jan 2021   38  
26 Jan 2021   31  
27 Jan 2021   23  
28 Jan 2021   29  
29 Jan 2021   41  
30 Jan 2021   32  
31 Jan 2021   22